Apel o wsparcie!

Stowarzyszenie SŁUŻBY RATOWNICZE zwraca się z apelem o wsparcie finansowe i organizacyjne akcji mającej na celu zakupienie ambulansu z pełnym wyposażeniem do ratowania ludzkiego życia w chwilach zagrożenia. 
Działamy od 2009 roku angażując się w szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych: nauczycieli, służb mundurowych, pracowników urzędów oraz osób starszych uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapewniając bezpieczeństwo imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu Oleśnickiego oraz poza jego granicami. 
Stowarzyszenie liczy obecnie ok. 40 członków. 

Dla wielu osób dotkniętych chorobami przewlekłymi świadczymy usługi transportowe przewożąc je na badania, dializy i inne zabiegi. Dysponujemy dużą wiedzą i umiejętnościami, które stale poszerzamy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach podnoszących nasze kwalifikacje. Chcąc jeszcze lepiej świadczyć nasze usługi rozpoczęliśmy starania mające na celu zakup ambulansu spełniającego wymogi stawiane służbom ratującym ludzkie życie. Naszą akcję wspierają władze samorządowe z terenu Powiatu Oleśnickiego, którym przedstawiliśmy projekt zakupu konkretnego samochodu z potrzebnym wyposażeniem. 

Nie oczekujemy tylko na przekazanie środków pieniężnych. Sami także pozyskujemy finanse na ten cel. Pieniądze uzyskiwane za świadczone usługi i szkolenia przeznaczamy w całości na zakup ambulansu. 

W naszej akcji liczy się każda złotówka. W zbiórce wspierają nas samorządowcy, Polski Czerwony Krzyż Oddział w Oleśnicy oraz organizacje pozarządowe. Liczymy na wsparcie także Państwa. 

Wpłat można dokonywać na konto: 
BGŻ Oleśnica 16 2030 0045 1110 0000 0356 6410 
lub konto PCK: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 12 9584 0008 2001 0011 1197 0001 

z dopiskiem: „na karetkę”. Chcemy, by ambulans, który mamy nadzieję niebawem będzie służył mieszkańcom Powiatu Oleśnickiego był darem mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji działających na naszym terenie. Zachęcamy do włączenia się i poparcia naszej akcji! 

Także Wasza ZŁOTÓWKA może pomóc uratować ludzkie życie.

Komentarze:
Disqus
Copyright © 2015 Służby Ratownicze All Rights Reserved. Design by iveWeb.pl