KURS PIERWSZEJ POMOCY z uzyskaniem tytułu RATOWNIKA PIERWSZEJ POMOCY

ZAPRASZAMY na KURS!

W dniach 21-22 września 2015 w godzinach 16.30-20.00.

ul. Kolejowa 2, Oleśnica

Wszystkich chętnych zapraszamy do wcześniejszego kontaktu w sprawie otrzymania materiałów do samodzielnej nauki jako pierwszej części kursu. Jest to wymóg uczestniczenia w kursie.KURS PROWADZIMY WG STANDARDÓW International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark (USA), poniżej kilka informacji:
MIĘDZYNARODOWY KURS RATOWNIKÓW PRZEDMEDYCZNYCH
W ramach systemu edukacyjnego International First Aid Certification Centre z siedzibą w NEWARK USA i Przedstawicielstwa Europejskiego International First Aid Certification Centre., na terytorium RP prowadzone są szkolenia i kursy pierwszej pomocy oraz kursy dla edukatorów (profesjonalistów) pierwszej pomocy, tj. dla nauczycieli, trenerów instruktorów, dyrektorów kursów oraz specjalistyczne kursy dla instruktorów pierwszej pomocy służb BHP i p. poż., a także dla służb mundurowych.
Szkolenia i kursy są prowadzone przez uprawnionych nauczycieli, instruktorów, trenerów, dyrektorów kursów i międzynarodowych egzaminatorów. Szkolenia i kursy, które zostały akredytowane przez International First Aid Certification Centre z siedzibą w NEWARK USA możesz ukończyć w Polsce w licencjonowanych ośrodkach kształcenia, akademickich ośrodkach kształcenia lub bezpośrednio w International First Aid Certification Centre Polska, a także u kilkuset naszych licencjonowanych nauczycieli, instruktorów i innych profesjonalistów posiadających ważny status nauczycielski.
Poniżej możesz zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi udziału w szkoleniach i kursach akredytowanych przez International First Aid Certification Centre i realizowanych przez specjalistów akredytowanych w Polsce za pośrednictwem Krajowego Biura Akredytacji International First Aid Certification Centre NEWARK USA. Nasi edukatorzy służą swoją pomocą codziennie. Jeśli nasuną Ci się dodatkowe pytania, to napisz do nas . Teraz zapraszamy cię do zapoznania się w informacjami o szkoleniach i kursach pierwszej pomocy:
Nazwa kursu w języku polskim
Ratownik Pierwszej Pomocy
Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej, pomocy dzieciom i używania AED
Nazwa kursu w języku angielskim
First Aid Responder
Primary and Seconadary Care, Care for Children and AED
Organizacja certyfikująca
International First Aid Certification Centre (London)
Instytucja certyfikaująca w Polsce
iNTERNATONAL First Aid Certification Centre NEWARK USA - Przedstawicielstwo Europejskie International First Aid Certification Centre.
Krajowe Biuro Akredytacji IFACC w Polsce jest na terytorium RP ogólnopolską placówką kształcenia nauczycieli i placówką kształcenia osób dorosłych. Nasze zaświadczenia wydane w Polsce są wydawane na podstawie obowiązujących przepisów prawa Ministra Edukacji Narodowej.
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
blok samokształcenia,
blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.
Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.
Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RP.

Proszę wszystkich uczestników o przysłanie mailem potwierdzenia udziału pod adres szkolenia@sluzbyratownicze.pl. 
Przypominamy wszystkich chętnym, że uczestnictwo w kursie musi być potwierdzone mailowo przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W odpowiedzi odsyłamy informacje dotyczące wpłaty a następnie przesyłamy materiały do wcześniejszej samodzielnej nauki jako pierwszej części kursu.

Kurs jest płatny.
Uzyskanie tytułu Ratownika Pierwszej Pomocy IFACC (czyli pełny kurs zakończony pozytywnie zdanym egzaminem) to koszt 120 zł
W razie pytań zapraszamy do kontaktuKomentarze:
Disqus
Copyright © 2015 Służby Ratownicze All Rights Reserved. Design by iveWeb.pl