Nasza Historia

Pomysł utworzenia naszej organizacji zrodził się w głowie kilku osób, w 2009 roku. Byli wśród nich Zbigniew Beczek i Mateusz Malec. Zgromadzili wokół siebie ludzi, którzy chcieli oddawać swój czas i zaangażowanie w pomoc innym, poprzez ratowanie życia i zdrowia. 

W 2012 roku udało się zarejestrować Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym w pod nazwą Służby Ratownicze

Od tego roku datuje się stały rozwój organizacji. Początkowo działania polegały głównie na zabezpieczeniu festynów parafialnych, później doszły go tego rożnego rodzaju zabezpieczenia imprez sportowych i zbiorki charytatywne. 

W lipcu 2013 udało się, dzięki współpracy z Tomaszem Krawczakiem z Liturgicznej Służby Ołtarza z Parafii NMP Matki Miłosierdzia, zorganizować I Obóz Ratowniczy w Karpaczu, gdzie poza wypoczynkiem uczyliśmy i pokazywaliśmy dzieciom i młodzieży czym jest pierwsza pomoc i jak ją stosować w życiu. 

Nawiązaliśmy trwającą do dziś współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Karpacz. Przygotowywaliśmy wspólnie z Policją, Strażą Miejską i lokalnymi OSP manewry i pokazy ratownicze podczas „Święta Ducha Gór”. 

Druga połowa roku 2013-ego i pierwsza 2014-ego to czas intensywnych szkoleń, pracy nad planami na przyszłość, nawiązaniem współpracy z nowymi osobami, a także przygotowanie II Obozu Ratowniczego. 

W dalszym czasie zabezpieczaliśmy imprezy, koncerty, organizowaliśmy zbiórki charytatywne darów na rzecz dzieci z biednych i potrzebujących rodzin.

26 września 2014 odbyło się walne zebranie wszystkich członków, na którym został powołany oddział w Częstochowie, podpisana została umowa o współpracy z oleśnickim oddziałem PCK oraz przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia i plany na najbliższy rok. Od tego czasu datujemy największy rozwój naszej organizacji.
Copyright © 2015 Służby Ratownicze All Rights Reserved. Design by iveWeb.pl